Stefan Vangrunderbeek

Kunstfoto's

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

PERSOONSGEGEVENS

Ik gebruik de contactpersoonsgegevens uit het contactformulier enkel om met u in contact te kunnen treden, met u te kunnen communiceren en in het kader van uw hulpvraag. Ik gebruik de gegevens niet voor andere doeleinden en deel deze niet met derden.
Indien er uit het eerste contact tijdens de kennismakingsfase geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

BEVEILIGING

Alle communicatie wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met andere partijen.

BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Factuurgegevens moeten bijvoorbeeld 7 jaar worden bewaard. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

UW RECHTEN

Ik respecteer uw privacy-rechten en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kan uitoefenen, o.a. het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

De url van de website is: https://www.stefanvangrunderbeek.art & https://www.stefanvangrunderbeek.